Înmatricularea auto – Actele necesare înmatriculării autovehiculelor noi și second hand, achiziționate din România sau din străinătate

Fiecare proprietar al unui autovehicul are obligația de a înmatricula autoturismul înainte de a-l pune în circulație pe drumurile publice. Înmatricularea auto trebuie să fie realizată într-un interval de 30 de zile de la achiziționarea unui autoturism. Întregul proces trebuie să fie parcurs de proprietarul autoturismului, dar în cazul în care acesta nu se poate prezenta la ghișeu, înmatricularea vehiculului poate fi realizată și în baza procurii. Este bine de știut că actele necesare înmatriculării unui vehicul nou diferă față de actele de înmatriculare necesare înmatriculării unui autoturism second hand. În aceeași măsură, diferențele se păstrează și între vehiculele cumpărate din România și cele achiziționate din străinătate.

Înmatricularea auto: actele necesare înscrierii auto și pașii pe care trebuie să îi parcurgi

 

Conform prevederilor legale aflate în vigoare, fie că vorbim despre mașini noi sau second hand, proprietarii autoturismelor au obligația de a le înmatricula și de a le înregistra pentru a le putea pune în circulație. Înmatricularea autovehiculelor second hand impune atașarea unei dovezi care atestă autenticitatea autoturismului și verificarea/supervizarea acestuia de către autoritățile competente. Proprietarul autoturismului are obligația de a solicita înscrierea vehiculului și de a atașa toate documentele necesare de la cererea de înmatriculare și actele de identitate la documentele care atestă modul de dobândire și dovezile care atestă achitarea taxelor.

Întregul proces a ajuns să fie simplificat prin schimbările digitale, taxele de înmatriculare pot fi în prezent achitate și online sau în stațiile self pay, iar valorile taxelor sunt destul de reduse. O taxă pentru eliberarea certificatului de înmatriculare are o valoare de 49 de lei, în timp ce taxele pentru plăcuțe variază între 40 și 85 de lei, în funcție de criteriile preferențiale. Pentru vehiculele înmatriculate într-o altă țară, se va solicita o autorizație de circulație provizorie care va fi valabilă pe o perioadă de maxim 90 de zile și va fi evidențiată printr-o plăcuță cu numere roșii. Tot în sfera plăcuțelor de înmatriculare, este bine de știut că în cazul cedării sau înstrăinării unui vehicul numărul poate fi păstrat de primul proprietar în achitării unei taxe de păstrare. În cele din urmă, toate taxele necesare înmatriculării auto pot fi plătite pe site-ul pus la dispoziție de DRPCIV și tot aici poate fi verificată disponibilitatea unui număr sau toate informațiile specifice ce au în vedere înmatricularea auto sub diverse condiții diferite.

Înmatricularea autovehiculelor cumpărate din România

Pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, în cazul vehiculelor noi sau auto rulate achiziționate de pe teritoriul României, este nevoie de o cerere de înmatriculare, buletinul solicitantului în original și copie, o dovadă a înregistrării vehiculului în evidențele fiscale, dovada achitării taxelor și contravalorii certificatului de înmatriculare. Solicitanții trebuie să depună și dovada achitării plăcuțelor de înmatriculare, o copie a asigurării și documentele care atestă modul de dobândire. Este important de reținut că pentru certificatul de atestare este nevoie de documente adiționale dacă a fost schimbată reședința, iar în cazul cererii de înmatriculare, formularul poatre fi eliberat la ghișeele de înmatriculări, dar poate fi și descărcat de pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Înmatricularea autoturismelor provenite din străinătate

Pentru vehiculele achiziționate din UE care au fost înmatriculate în prealabil este nevoie de cererea solicitantului, o dovadă a înregistrării în evidențele fiscale, o dovadă a plății certificatului de înmatriculare, buletinul solicitantului în original, o copie a contractului de asigurare ce are în vedere răspunderea civilă auto, documentele care atestă dreptul de proprietate în format original și în copie, cartea de identitate a autoturismului, certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român, documentele de înmatriculare eliberate în străinătate, o dovadă a realizării inspecției tehnice periodice, o dovadă a plății plăcuțelor de înmatriculare. Pentru persoanele juridice este nevoie și de depunerea documentelor care atestă dobândirea personalității juridice, secțiune în care intră denumirea, sediul, o copie a certificatului eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Înmatricularea autovehiculelor second hand

Înainte de a achiziționa un autoturism second hand, pentru a putea înmatricula un autovehicul, fiecare persoană trebuie să intre în posesia cărții de identitate a vehiculului, certificatului de înmatriculare, fișei de înmatriculare și certificatului fiscal. Toate aceste documente sunt esențiale și prin ele noii posesori pot intra în posesia certificatului de autenticitate eliberat de RAR. Pentru înmatricularea autoturismelor second-hand este nevoie de următoarele documente: documentul care atestă dreptul de proprietate, fișa de înmatriculare în care figurează datele vânzătorului și solicitantului, certificatul inițial de înmatriculare, certificatul fiscal, certificatul de autenticitate eliberat de RAR, ITP-ul, dovezile care atestă plata taxelor.

Înmatriculare auto în urma schimbării numelui/domiciliului sau în cazul pierderii certificatului

Eliberarea unui certificat nou în urma schimbării numelui sau domiciliului necesită o cererere realizată de solicitant, actul de identitate în format original, un certificat de atestare fiscală asociat cu schimbarea domiciliului, sediului sau reședinței, un certificat de înmatriculare în format original, o dovadă a achitării certificatului de înmatriculare, precum și o dovadă a achitării plății contravalorii plăcuțelor de înmatriculare, o copie a contractului de asigurare de răspundere civilă.

În cazuri rare, certificatul de înmatriculare poate fi pierdut, îndeajuns de deteriorat încât va necesita o schimbare sau furat, iar aceste situații specifice implică cereri suplimentare prezente și detaliate pe platforma pusă la dispoziție de DRPCIV. Procedura aplicată certificatelor de înmatriculare pierdute implică depunerea unei cereri specifice înmatriculării auto, dar și a unei declarații prin care solicitantul prezintă pierderea vechiului certificat. Acestea vor fi însoțite de dovada achitării valorii certificatului de înmatriculare, alături de actul de identitate în format original.

Suspendarea înmatriculării auto – etape pentru redobândirea certificatului de înmatriculare auto

Suspendarea înmatriculării ține de interzicerea temporară a dreptului de a circula pe drumul public fără a implica anularea înmatriculării auto. Suspendarea se poate aplica în două situații, când expiră inspecția tehnică periodică sau când nu este solicitată transmiterea dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la dobândirea unui vehicul. Autoturismul va continua să fie înmatriculat sub evidența competențelor de evidență, dar în această situația, certificatul va fi însoțit de o mențiune. Mențiunea de suspendare nu implică și suspendarea impozitului, proprietarul continuă să dețină responsabilitatea de a acoperi obligațiile fiscale.

Expirarea valabilității inspecției tehnice și defecțiunile tehnice sunt printre cele mai frecvente probleme prin care conducătorilor le este interzisă circulația pe drumurile publice și le sunt reținute certificatele de înmatriculare. Un certificat reținut în baza lipsei ITP-ului poate fi redobândit prin verificările efectuate de reprezentanțele RAR. Ca posesorul unui vehicul să intre în posesia certificatului de înmatriculare, este nevoie de remedierea tuturor defecțiunilor tehnice și de efectuarea tuturor verificărilor tehnice.Dacă expirarea ITP-ului a produs reținerea certificatului, reprezentanța RAR va fi responsabilă de redobândirea certificatului de înmatriculare. Dacă certificatul a fost reținut în baza defecțiunilor tehnice, va fi nevoie de remedierea tuturor problemelor și de constatarea remedierii acestora printr-o dovadă eliberată de RAR în baza căreia va putea fi redobândit certificatul.

Înmatricularea auto este un pas esențial pentru orice conducător auto, un proces care trebuie să fie completat în primele 30 de zile de la achiziționarea unui vehicul. Fie că vorbim despre vehicule noi sau second hand, cumpărate de pe teritoriul României sau din străinătate, în funcție de proveniență și vechime, înmatricularea unui autoturism necesită acte specifice, iar misiunea solicitanților este simplificată semnificativ în baza resurselor digitale.

Sursa foto: Unsplash.com.