Termeni si conditii

Prin utilizarea şi vizitarea site-ului dibas.ro („Site”) utilizatorii sunt de acord cu termenele şi condiţiile aplicabile. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizaţi şi să nu vizitaţi Site-ul.

Administratorii Site-ului au dreptul de a modifica în orice moment termenele şi condiţiile aplicabile, fără a fi necesară
notificarea prealabilă a autorilor şi / sau utilizatorilor. Dupa publicarea pe Site a termenelor şi condiţiilor modificate,
acestea devin automat aplicabile. Prin urmare, vă sugerăm să revedeţi periodic prezenta secţiune.

Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru conţinutul ridicat (fotografii, texte etc.), pentru comentariile postate pe
site-ul dibas.ro şi pentru consecinţele postărilor lor, inclusiv pentru respectarea cerintelor privind protectia
datelor cu caracter personal.

RESPONSABILITATEA COMENTARIILOR

Administratorii Site-ului nu au nici un fel de responsabilitate pentru comentariile postate de utilizatori.

Administratorii Site-ului vor înlătura orice conţinut sau comentariu cu privire la care au fost notificaţi că încalcă
drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. Administratorii Site-ului îşi rezervă dreptul de a înlătura orice
conţinut sau comentariu fără o notificare prealabilă a autorului.

Autorii şi utilizatorii acordă Site-ului şi administratorilor acestuia dreptul de a publica şi utiliza în orice mod conţinutul
ridicat şi comentariile postate, inclusiv, dar fără a se limita la scopuri de promovare. De asemenea, autorii şi utilizatorii
înţeleg şi acceptă faptul că administratorii Site-ului au dreptul de a păstra pe servere proprii o copie a clipurilor chiar
după ce acestea au fost îndepărtate sau şterse de către autori.

HYPERLINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI

Conțintul acestui website (texte, imagini) poate conține hyperlink-uri către alte site-uri ale altor companii. Administratorul acestui website nu este responsabil pentru conținutul și strategia de protecție a datelor ale acestor companii. Un hyperlink
către alți furnizori de servicii nu înseamnă că Administratorul site-lui are vreo influență asupra website-ului către care se
fac hyperlink-urile și/ sau le adoptă ca fiind ale sale. Administratorul site-ului se disociază în mod exptres de conținutul
altor furnizori de servicii către care utilizatorii acestui site obțin acces prin lilnk-urile plasate în acest website.
Conțintul acestor website-uri nu constituie răspunderea de partea Administratorului site-ului. Administratorul site-ului nu
poate fi considerat responsabil pentru informații ilegale, eronate sau complete sau pentru prejudicii care decurg din folosirea
informațiilor obținute prin accesarea acestor hyperlink-uri.

SECURITATE ȘI SERVERE

Administratorul site-ului ia toate măsurile tehnice și organizaționale să protejeze datele clienților de orice manipulare
accidentală sau intenționată, pierderea, distrugerea sau accesul persoanelor neautorizate. Măsurile noastre de securitate
sunt îmbunătățite permanent în acord cu ultimele dezvoltări tehnologice.